FRABA

Misja i Wartości

values_white

Kompetencje

Pomysły, wiedza, energia, podejmowanie ryzyka , nie tytuły i stanowiska, to nasze najważniejsze wartości. Każdy, kto je posiada, ma prawo podejmowania decyzji. Nie jesteśmy demokracją, gdzie każdy ma prawo do wyrażenia opinii w każdej kwestii. Jesteśmy zespołem o wysokiej efektywności, gdzie każdy ma prawo i obowiązek wykonywania tych czynności, w których jest najlepszy.

Pełna informacja

Nasza firma jest jak otwarta książka. Nasi pracownicy mają dostęp do wszystkich informacji biznesowych. Każda decyzja jest natychmiast ogłaszana. Otwarcie dzielimy się informacjami również z naszymi partnerami biznesowymi.

Sprawiedliwy podział

Na dłuższą metę tylko zrównoważone relacje mogą cieszyć się powodzeniem. Dlatego rzeczy materialne jak również informacje zwrotne zawsze dzielimy sprawiedliwie. W kontaktach z naszymi partnerami działami w taki sposób, by nie wykorzystywać sytuacji, w której są oni od nas zależni i tego samego oczekujemy od nich.

Dynamiczny Rozwój

W przeciwieństwie do powszechnego poglądu tayloryzmu odnośnie ‘stabilnego funkcjonowania’ uważamy, że wszystko jest w ruchu. Każdy członek zespołu musi przekazywać swoją wiedzę na temat wymagań obecnego zadania komuś innemu, aby tym samym stać się zbędnym, ale jednocześnie gotowym do następnego przedsięwzięcia. Przez cały czas wszystkie nasze relacje jak również nawyki myślowe podlegają poprawie.